Historia spółki

Dbamy o ekologiczność naszych rozwiązań, a nasze poradniki i narzędzia pomagają Klientom lepiej korzystać z oferty ciepła.
 • Powołanie spółki Enpower service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 


 • Połączenie spółek Enpower service sp. z o.o. oraz TAURON Ciepło S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, czyli w drodze przejęcia TAURON Ciepło S.A. (Spółka Przejmowana) przez Enpower service sp. z o.o. (Spółka Przejmująca).

  Przejęcie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W konsekwencji doszło również do zmiany nazwy spółki na TAURON Ciepło sp. z o.o. 

  Przed połączeniem Spółek, TAURON Ciepło S.A. przejął:

  1 września 2011
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

  30 kwietnia 2012 
  Elektrociepłownię Tychy S.A. z siedzibą w Tychach, Elektrociepłownię EC Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Energetykę Cieplną w Kamiennej Górze Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze. 

  2 stycznia 2013 
  Część majątku TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach wskutek podziału tej spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. Elektrociepłowni Katowice.

  2 stycznia 2014 
  Część majątku TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach wskutek podziału tej spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała.


 • Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu podziału spółki TAURON Ciepło sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez wydzielenie części składników majątku TAURON Ciepło sp. z o.o., tj. Zakładu Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej i przeniesienie na spółkę TAMEH Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca).

  TAURON Ciepło sp. z o.o. jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396345. Posiada statystyczny numer identyfikacji REGON 242734832 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 9542732017.

  Kapitał zakładowy TAURON Ciepło sp. z o.o. wynosi 1.104.348.500 zł i dzieli się na 22.086.970 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

  TAURON Polska Energia S.A. jest właścicielem 100% udziałów. 
 • Połączenie spółek ENERGETYKA CIESZYŃSKA sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Ciepło sp. z o.o. (Spółka Przejmująca). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Kariera

Chcesz do nas dołączyć? 
Sprawdź najnowsze oferty pracy w Grupie TAURON.

Aktualności

Co nowego w TAURON Ciepło?
Zobacz aktualności.

Masz pytania? 

Zadzwoń do nas:
32 66 38 345
32 66 38 343


Lub napisz e-mail:
tc.przylaczenia@tauron.pl