Zakres odpowiedzialności

TAURON Ciepło odpowiada za dostarczenie ciepła do budynków, następnie odpowiedzialność za stan instalacji grzewczej i rozliczenia przejmuje właściciel lub zarządca budynku.

Infografika przedstawia drogę dostawy ciepła z indywidualnego węzła cieplnego (wymiennikowni) do grupowych stacji wymienników ciepła

 Dostawa ciepła
 Produkuje i dostarcza energię cieplną do budynku.  Doprowadza ciepło do wszystkich lokali.
 Rozliczenia
Odczytuje zużycie i nalicza opłaty za całe ciepło dostarczone do budynku. Rozlicza zużycie dla poszczególnych lokali w budynku.
Stan techniczny (grupa A)
Odpowiada za stan przyłącza i licznika.  Odpowiada za stan wymiennikowni i instalacji wewnętrznej budynku.
Stan techniczny (grupa B)
 Odpowiada za stan przyłącza, licznika i wymiennikowni.  Odpowiada za stan instalacji wewnętrznej budynku.
Stan techniczny (grupa C)
Odpowiada za stan przyłącza, licznika i grupowej stacji wymienników ciepła. Odpowiada za stan sieci rozprowadzającej ciepło z wymiennikowni do budynków oraz za stan instalacji wewnętrznej budynku.
Stan techniczny (grupa D)
Odpowiada za stan przyłącza, licznika, grupowej stacji wymienników ciepła i sieci rozprowadzającej ciepło do poszczególnych budynków. Odpowiada za stan instalacji wewnętrznej w budynku.

Masz pytania?