Ciepła woda

Ogrzewać możemy także Twoją wodę. Z oferty mogą skorzystać również nowi Klienci, nieposiadający dotąd innych produktów TAURON Ciepło.

Dlaczego warto?

  • Komfort użytkowania (dzięki stałej temperaturze wody w sieci ciepłą wodę otrzymujesz już po chwili od odkręcenia kranu)
  • Ekologiczność rozwiązań
  • Bezpieczeństwo (woda podgrzewana jest z dala od mieszkań, a rozwiązania technologiczne oraz pogotowie energetyczne zapewnia ciągłość dostaw)
  • Mniejsze koszty eksploatacji
  • Mniejszy koszt inwestycji przy budowie budynku lub modernizacji instalacji w starych zasobach

Jak to działa?

Naprawdę prosto!

Dostępne techniki instalacyjne umożliwiają dostarczenie ciepłej wody do wszystkich punktów czerpalnych w budynku, bez konieczności przeprowadzenia gruntownych remontów czy pozbawiania wody mieszkańców w dłuższym okresie czasu.

Ciepła woda

Ciepła woda może być przygotowana w indywidualnym lub grupowym węźle ciepłowniczym. W węźle znajdują się tzw. wymienniki ciepła, których zadaniem jest ogrzanie przepływającej zimnej wody wodociągowej do odpowiedniej temperatury. Woda następnie jest dostarczana do lokali przez instalację wewnętrzną budynku.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

TAURON Ciepło doposaża budynki, których użytkownicy korzystają z ciepła sieciowego. Oferujemy:
  • Wykonanie projektu
  • Podłączenie modułu ciepłej wody użytkowej do istniejącego węzła centralnego ogrzewania
  • Doradztwo techniczne w zakresie instalacji wewnętrznej w budynku
  • Całodobowy serwis (w tym: nadzór eksploatacyjny, bieżącą konserwację oraz ewentualne naprawy i modernizacje)
Odbiorca opracowuje i wykonuje wewnętrzną instalację, rozprowadzając ciepłą wodę w budynku.

Masz pytania?