Wentylacja, klimatyzacja i osuszanie

W naszej ofercie znajdziesz także usługi wykraczające poza dostawę energii cieplnej.

Wentylacja, klimatyzacja i osuszanie

Nasze ciepło możesz także wykorzystać w systemach wentylacji i klimatyzacji. Po takie rozwiązanie sięgają zarządcy lub właściciele budynków użyteczności publicznej, powierzchni biurowych, przemysłowych, obiektów sportowych lub handlowych o wysokiej kubaturze.

Osuszanie budynków

Proces osuszania

Zgodnie z zasadami budowlanymi, proces technologicznego osuszania nowego obiektu zaczyna się z chwilą zakończenia w nim tzw. prac mokrych. Wykorzystaj więc nasze ciepło do prostego i wygodnego osuszania obiektów będących jeszcze w trakcie budowy.

Warunki uruchomienia ogrzewania

Warunkiem uruchomienia ogrzewania na tym etapie prac jest wyposażenie obiektu w wewnętrzną instalację odbiorczą a także wcześniejszego zgłoszenia takiego zapotrzebowania dostawcy co zostanie uwzględnione w umowie przyłączeniowej oraz w umowie sprzedaży ciepła.

Termin realizacji

W takich okolicznościach terminy realizacji inwestycji przez TAURON Ciepło dostosowane są do harmonogramu prac budowlanych.

Masz pytania?