Marcin Staniszewski

Prezes Zarządu

Sławomir Gibała

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Frank

Wiceprezes Zarządu

Jerzy Kuciński

W​iceprezes Zarządu

Dariusz Niemiec Przewodniczący RN
Michał Szczygieł Wiceprzewodniczący RN
Piotr Jeżak Sekretarz RN
Rafał Utracki Członek RN

Masz pytania?