Przyłączenie do TAURON Ciepło

To oferta zarówno dla nowych inwestycji, jak i budynków wielorodzinnych
już istniejących, korzystających z innych niż ciepło sieciowe źródeł
ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody.

Etapy formułowania decyzji o przyłączeniu

Sprawdzenie w TAURON Ciepło możliwości przyłączenia poprzez kontakt e-mail tc.przylaczenia@tauron.pl lub telefonicznie pod numerami:
32 663 83 45, 32 663 83 53, 32 663 83 54. 

W odpowiedzi na zapytanie właściciel lub zarządca budynku otrzyma dokładne informacje o zakresie niezbędnych prac, terminach i kosztach przyłączenia.


Zapoznanie się z ofertą dla właścicieli mieszkań

Przedstawiciele TAURON Ciepło chętnie przyjmą zaproszenie na spotkanie z lokatorami i rozmowę na temat szczegółów procesu przyłączenia i szacunkowych opłat za korzystanie z oferty TAURON Ciepło.


Podjęcie decyzji o przyłączeniu

Najlepszą okazją będzie spotkanie wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, decyzja dewelopera.


Jak wygląda proces przyłączenia?

Tylko 4 kroki dzielą Cię od odbioru ciepła z sieci TAURON:

Złożenie wniosku

Pobierz

Wydanie warunków technicznych

Pobierz

Zawarcie umowy o przyłączenie

Pobierz

Zawarcie umowy sprzedaży

Wnioski można składać osobiście lub wysłać pocztą (w tym e-mail) na adres:
ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice
tc.przylaczenia@tauron.pl


Ile to kosztuje?

Koszt przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej, ponoszony przez Właściciela budynku, wynika wprost z zapisów ustawy o prawie energetycznym i obejmuje tzw. opłatę przyłączeniową, która zależy od:

- Długości przyłącza
czyli odległości pomiędzy przyłączanym budynkiem a istniejącą siecią ciepłowniczą, do której nastąpi wpięcie.

- Średnicy przyłącza
czyli średnicy rur, z których zostanie wykonane przyłącze do budynku.

 • Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej TAURON Ciepło sp. z o.o. – wyciąg z aktualnie obowiązującej Taryfy dla ciepła.

   

  Wysokość opłaty przyłączeniowej oblicza się wg wzoru:

  opłata przyłączeniowa [zł] = długość przyłącza [m] x stawka opłaty przyłączeniowej [zł/m].

   

  Do w/w opłaty zostanie doliczony odpowiedni podatek VAT zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie. 

   

  Średnica przyłącza 
  DN [mm]

  Stawka opłaty za przyłączenie 
  do sieci ciepłowniczej [zł/m]

  25

  239,28

  32

  239,28

  40

  239,28

  50

  301,31

  65

  315,30

  80

   400,28

  100

   415,56

  125

   579,98

  150

   613,78

      

  Do stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zastosowanie znajduje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

Podział kosztów inwestycyjnych

TAURON Ciepło jest wykonawcą i właścicielem węzła cieplnego.
Rozliczenie za energię cieplną następuje według stawek grupy taryfowej „B”.


Koszty po stronie Właściciela budynku

1. Opracowanie projektu technicznego instalacji wewnętrznej w budynku
2. Budowa instalacji wewnętrznej w budynku lub przystosowanie istniejącej instalacji do potrzeb ciepła systemowego
3. Przygotowanie pomieszczenia pod względem budowlanym (prąd, wentylacja, odwodnienie) do zabudowy węzła cieplnego (z reguły jest to pomieszczenie piwniczne w przyłączanym budynku)
4. Opłata przyłączeniowa

Koszty po stronie TAURON Ciepło
1. Opracowanie projektu technicznego sieci ciepłowniczej/przyłącza i układu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i dokumentami pozwalającymi na rozpoczęcie inwestycji
2. Budowa sieci ciepłowniczej i przyłącza Opracowanie projektu technicznego węzła cieplnego
3. Zakup i montaż węzła cieplnego
4. Zakup i montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego
Właściciel budynku jest wykonawcą i właścicielem węzła cieplnego.
Rozliczenie za energię cieplną następuje według stawek grupy taryfowej „A”.


Koszty po stronie Właściciela budynku

1. Opracowanie projektu technicznego instalacji wewnętrznej w budynku
2. Budowa instalacji wewnętrznej w budynku lub przystosowanie istniejącej instalacji do potrzeb ciepła systemowego
3. Opracowanie projektu technicznego węzła cieplnego
4. Zakup i montaż węzła cieplnego
5. Opłata przyłączeniowa

Koszty po stronie TAURON Ciepło
1. Opracowanie projektu technicznego sieci ciepłowniczej/przyłącza i układu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i dokumentami pozwalającymi na rozpoczęcie inwestycji
2. Budowa sieci ciepłowniczej i przyłącza
3. Zakup i montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego
Koszty inwestycyjne do poniesienia przez każdą ze Stron są uzależnione od zakresu prac uzgodnionego pomiędzy TAURON Ciepło, a właścicielem budynku.

Masz pytania?