Dzielimy się dobrą energią

Dbamy o ekologiczność naszych rozwiązań, a nasze poradniki i narzędzia pomagają Klientom lepiej korzystać z oferty ciepła.

Poradnik odbiorcy ciepła

 • Jaki budynek zajmujesz?

  W zależności od wieku, stanu obiektu, wielkości okien czy liczby ścian zewnętrznych, każdy obiekt ma inne zapotrzebowanie na ciepło. Zlecenie audytu energetycznego budynku pozwoli na określenie klasy energetycznej, w której się on znajduje oraz wskazać kierunki termomodernizacji.
 • Czy audyt energetyczny wykazał konieczność docieplenia budynku?

  Zacznij od stropu, to rozwiązanie tańsze niż docieplenie ścian, bo wymaga jedynie rozłożenia izolacji i pomija koszty związane z mocowaniem czy pracą nad elewacją. Skuteczność ogrzania budynku zależy od materiałów, których użyjesz do izolacji (np. styropianem lub wełną mineralną).
 • Prawie 40% ciepła ucieka przez nieocieplone ściany budynku. Przy docieplaniu ścian zewnętrznych zwróć uwagę na materiał. Z badań wynika, że ściana jednowarstwowa z materiału o najlepszych parametrach termicznych posiada nawet kilka razy gorsze właściwości termoizolacyjne od najlepszych materiałów termoizolacyjnych.

  Ściana wykonana z betonu o grubości 50 cm ma taką samą izolacyjność cieplną jak mur z cegły dziurawki o grubości ok. 35 cm lub płyta izolacyjna z wełny mineralnej lub styropianu o grubości 2,5 cm.
 • Czy wiesz, że przez okna ucieka nawet 25% ciepła?

  Wszystko zależy od ich powierzchni i szczelności. W starych oknach, przez szczeliny ucieka ciepło z pomieszczeń. Można sięgnąć po uszczelki i spróbować je zaizolować lub wymienić na nowe.
 • Audyt energetyczny może wskazać duże straty ciepła spowodowane złą regulacją instalacji c.o. Rury mogą być zanieczyszczone osadami stałymi, nie zawierać żadnej izolacji lub mało skuteczną. Brak termostatów zainstalowanych przy grzejnikach lub zamontowane kaloryfery nieodpowiednie dla ogrzewanego pomieszczenia dodatkowo mogą powodować problemy z prawidłowym ogrzaniem budynku.
 • Termostaty przy kaloryferach służą do ograniczania zużycia ciepła w poszczególnych pomieszczeniach. Natomiast regulator pogodowy uzależnia pracę kotła i systemu grzewczego od temperatury na zewnątrz budynku. Im niższa temperatura na zewnątrz, tym wyższa będzie temperatura wody grzewczej, aby utrzymać ustaloną temperaturę wewnątrz budynku.

  Regulator pogodowy instalujemy w porozumieniu z zakładem ciepłowniczym.
 • Jeśli mieszkasz w starym budynku, istnieje większe prawdopodobieństwo, że nie były wymieniane i są nieszczelne. Co więcej, w starym budownictwie nieizolowane drzwi do klatki schodowej także mogą przynosić straty ciepła. Nowe okna lub drzwi  pomogą je ograniczyć nawet o połowę!

  Jeśli nie możesz pozwolić sobie na wymianę okien lub drzwi, zainwestuj w samoprzylepne uszczelki (do kupienia np. w marketach budowlanych). Pamiętaj też, że nawet otwory wiercone np. na kabel z anteny telewizyjnej czy do routera powinny być zaizolowane.
 • Czy wiesz, że meble powinny być ustawione w odległości przynajmniej metra od grzejników? Nawet gruba warstwa farby, nie wspominając o ciężkich zasłonach, długich firanach czy zastawiających go meblach, może przeszkadzać w rozprzestrzenianiu się ciepła w pomieszczeniu.

  Warto też przyjrzeć się ekranom z materiału izolacyjnego montowanym na ścianie za grzejnikiem. Odbijając ciepło od ściany, kierują je z powrotem ku wnętrzu mieszkania. Ekran chroni nie tylko przed utratą ciepła na zewnątrz, także uniemożliwia tworzenie tzw. kominów termicznych w przestrzeni pomiędzy ścianą a kaloryferem.
 • Potocznie zwane po prostu termostatami. Z nimi dokładnie ustawisz temperaturę grzejników. Ograniczysz w ten sposób nadmierny pobór, bo zawory termostatyczne pozwalają bardziej racjonalnie gospodarować ciepłem w mieszkaniu dzięki utrzymywaniu określonej przez Ciebie temperatury.

  Gdy wychodzisz do pracy możesz spokojnie je przykręcić, bo głowica termostatyczna nie pozwoli wychłodzić się naszemu mieszkaniu. Dzięki temu także ponowne ogrzanie mieszkania nie pochłonie tak dużej ilości energii.
 • Czy wiesz, że obniżenie temperatury grzejników już o 1°C pozwala zaoszczędzić ok. 5% ciepła?

  Optymalna temperatura w pokojach dziennych to 20°C, w czasie snu wystarczy już 18°C, a dla łazienki to 24°C. Czasem warto wziąć pod uwagę włożenie cieplejszej odzieży zamiast odkręcać grzejniki.
 • Korzystaj z naturalnej energii cieplnej. Za oknem słoneczny dzień?

  Nie zasłaniaj szyb, pozwól promieniom nagrzać Twoje mieszkanie. Pamiętaj tylko, że promieniowanie podczerwone działa w obie strony. W słoneczny dzień przez szyby płynie do Twojego domu ciepło, ale gdy na zewnątrz jest chłodniej i ciemniej, to przez niezasłonięte okna może uciekać energia cieplna.

  Równie ważna jest cyrkulacja powietrza. Otwórz drzwi do pokojów, żeby ciepłe powietrze mogło je opływać i ogrzewać. I w drugą stronę: w chłodniejsze dni warto izolować poszczególne pomieszczenia, aby ciepło z nich nie uciekało.
 • Wietrzenie nie grozi utracie ciepła w Twoim mieszkaniu, a może znacząco wpłynąć na poprawę Twojego samopoczucia. Wystarczy obniżyć nieco temperaturę grzejników, otworzyć okna na oścież i wietrzyć krótko ale intensywnie. Chłodne powietrze dostawszy się wewnątrz mieszkania, wypchnie do góry ciepłe, chroniąc przed wychłodzeniem pomieszczenia.

  Pamiętaj, jeśli masz zawory termostatyczne, uważaj aby niższa temperatura w wietrzonym pomieszczeniu, nie spowodowała zwiększonej pracy grzejników.

Przydatne informacje

 • Ciepło produkowane jest w elektrociepłowniach, ciepłowniach i kotłowniach czyli w tzw. źródłach zdalaczynnych, 
  z których poprzez sieci, przyłącza i węzły dostarczane jest do obiektów Odbiorcy końcowego. W nielicznych przypadkach ciepło produkowane jest w kotłowniach lokalnych umiejscowionych bezpośrednio w ogrzewanym budynku. Właścicielem źródła ciepła może być Dostawca lub podmiot zewnętrzny.

  Ciepło przesyłane jest sieciami z pomocą gorącej wody – nośnika ciepła, którego temperaturę regulują źródła w zależności od temperatury atmosferycznej, tak aby dla różnych warunków pogodowych zapewnić dla obiektów Odbiorcy adekwatną do poboru ilość ciepła. W węzłach cieplnych indywidualnych (na jeden obiekt) lub grupowych (na większą liczbę obiektów) następuje, za pośrednictwem wymiennika ciepła, transformacja parametrów nośnika ciepła tj. temperatury i cieśnienia celem dostosowania do warunków odbioru wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania obiektu.

  Najczęściej w węźle lub pomieszczeniu rozdzielacza w budynku rzadziej w komorze zrzutowej (studzience) następuje pomiar ilości dostarczonego ciepła. Pomiar dokonywany jest za pomocą licznika ciepła (układu pomiarowo-rozliczeniowego), który aby uzyskać wskazanie (jednostka – gigadżul GJ) mierzy przepływ nośnika ciepła najczęściej poprzez ultradźwiękowy przetwornik przepływu oraz temperaturę wody na zasilaniu i powrocie za pomocą odpowiednich czujników. Integrator – elektroniczny przelicznik z wyświetlaczem wylicza i wyświetla wskazanie. Wskazanie to jest odczytywane raz w miesiącu przez uprawnionego pracownika Dostawcy i stanowi podstawę do naliczenia opłat tzw. zmiennych.
 • Sprzedaż ciepła odbywa się na podstawie Umowy Sprzedaży Ciepła, zawartej pomiędzy Dostawcą (zwanym w umowie Sprzedawcą) a Odbiorcą (zwanym w umowie Kupującym). Umowa składa się z zapisów szczególnych określających strony umowy, datę zawarcia, czasokres obowiązywania. Dalej z zapisów ogólnych na które składają się:

  Prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność Stron Zasady zmiany mocy zamówionej Zasady rozliczeń Ogólne warunki techniczne dostawy

  ponadto z rzeczy najważniejszej czyli załącznika „Załącznika nr 1, Zamówienie mocy cieplnej”, określającego dla ogrzewanego obiektu lub, jeśli jest ich więcej, wszystkich ogrzewanych obiektów Odbiorcy:

  Adres obiektu Moc zamówioną Przepływ obliczeniowy Obliczeniową temperaturę zasilania i powrotu nośnika ciepła Granicę własności lub/i eksploatacji Grupę taryfową

  Załącznikiem do umowy jest również tzw. „Tabela regulacyjna”. Określa ona zależność pomiędzy temperaturą zewnętrzną, a temperaturą nośnika ciepła podawanego z sieci do węzła lub instalacji odbiorczej Odbiorcy. Mierzona jest na granicy własności/eksploatacji.

  Umowa Sprzedaży Ciepła zawierana jest najczęściej jako następstwo wykonanej umowy przyłączeniowej lub przy zmianie właścicielu/administratora obiektu. Aby zawrzeć Umowę Sprzedaży Ciepła osoba ubiegająca się musi posiadać tytuł prawny do obiektu, który ma być ogrzewany tj. prawo własności lub najem przy czym w przypadku najmu właściciel musi uprawnić najemcę w umowie najmu do zawarcia stosownej Umowy Sprzedaży Ciepła na swój rachunek. Dopuszcza się w szczególnych przypadkach zawarcie w drodze uzgodnienia pomiędzy Stronami Umowy Sprzedaży Ciepła bez tytułu prawnego do obiektu po stronie Odbiorcy jednak wówczas umowa zawierana jest w systemie tzw. przedpłatowym (zaliczkowym).

  Pobór ciepła bez zawarcia Umowy Sprzedaży Ciepła jest niedopuszczalny.

  Podstawową jednostką odbiorczą w myśl zapisów Prawa energetycznego jest obiekt budowlany (budynek). Nie zawiera się zatem Umowy Sprzedaży Ciepła z lokatorami, najemcami, właścicielami poszczególnych lokali w budynku wielolokalowym.
 • Moc zamówiona jest najważniejszym parametrem, co do którego umawiają się Strony w Umowie Sprzedaży Ciepła. Określona jest w Załączniku nr 1 dla każdego ogrzewanego obiektu Odbiorcy.

  Zgodnie z definicją zawartą w Prawie energetycznym moc zamówiona jest to „ustalana przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  Pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach
  Utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych
  Prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;”

  A zatem jest to moc maksymalna dla warunków obliczeniowych czyli w naszym rejonie temperatury zewnętrznej -20oC. W istocie dla każdej innej temperatury w przedziale od -20oC do 12oC moc jest dopasowywana do warunków atmosferycznych i regulowana temperaturą nośnika ciepła na zasilaniu, określoną w tabeli regulacyjnej. Dodatkowa regulacja może się odbywać w drodze regulacji przepływu nośnika ciepła w węźle w granicach określonego w załączniku nr 1 przepływu obliczeniowego.

  Zbyt niski poziom zamówionej mocy może skutkować niedogrzaniem pomieszczeń i to w każdych warunkach sezonu grzewczego nie tylko przy dużych mrozach, a przez to obniżeniem komfortu cieplnego przebywających w pomieszczeniach osób, a ponadto przekroczeniem mocy zamówionej.

  Do przekroczenia mocy zamówionej dochodzi najczęściej poprzez zwrot do sieci nośnika ciepła o temperaturze niższej niż określona w tabeli regulacyjnej dla danej średniodobowej temperatury zewnętrznej lub/i poprzez przekroczenie przepływu obliczeniowego określonego w załączniku nr 1.

  Konsekwencją przekroczenia mocy jest dodatkowa opłata za przekroczenie liczona jako iloczyn mocy przekroczonej i dwukrotności ceny za moc zamówioną oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe.
 • Taryfa dla ciepła jest zbiorem cen i stawek opłat stanowiących podstawy rozliczeń pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą ciepła.
   
  Taryfa dla ciepła jest dokumentem zatwierdzanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki mocą Decyzji Administracyjnej.
   
  W przypadku, gdy źródło ciepła jest własnością Dostawcy wszystkie ceny i stawki opłat zawarte są w taryfie Dostawcy.
   
  W przypadku, gdy źródło ciepła nie jest własnością Dostawcy, a Dostawca kupuje ciepło od jego właściciela celem odsprzedaży Odbiorcom wówczas cena mocy i ciepła figuruje w taryfie tegoż obcego źródła ciepła, a wynikające z niej ceny Dostawca przenosi na odbiorcę bez jakiejkolwiek marży.
   
  W przypadku, gdy jedna sieć Dostawcy zasilana jest z większej ilości źródeł wówczas taryfy tych źródeł uśredniane są mechanizmem zawartym w taryfie dla ciepła Dostawcy. Taką sytuację mamy w przypadku grupy taryfowej AG1.
 • W aktualnie obowiązującej taryfie pierwszy raz zastosowano uśrednione ceny źródeł dla całej aglomeracji zasilanej z jednej hydraulicznie zintegrowanej sieci.

  Ponieważ jest to nowość, organizacja taryfy w tym zakresie może okazać się dla Odbiorcy nieczytelna, zatem wyjaśniamy:

  Dla 11 źródeł ciepła niezależnie czy jest to źródło TAURON Ciepło sp. z o.o. czy podmiotu obcego, zastosowano jedną cenę dla mocy zamówionej, ciepła, nośnika ciepła oraz tzw. przesyłu obcego. Indywidualne taryfy dla tych 11 źródeł nadal istnieją jednak celem rozliczenia z Odbiorcą są uśrednione wg algorytmu zawartego w Taryfie dla ciepła TAURON Ciepło.

  Ponieważ niektóre z tych źródeł świadczyły dla TAURON Ciepło usługę przesyłową swoimi sieciami odsprzedawana dalej Odbiorcom końcowym, stawki dla tej usługi również zostały uśrednione.

  Tak samo stawki przesyłowe TAURON Ciepło w zakresie Odbiorców zasilanych z tych źródeł zostały zredukowane z kilkudziesięciu do 4 podstawowych różniących się jedynie miejscem dostawy ciepła (AG1/A, AG1/B, AG1/C, AG1/D)

  Tym samym TAURON Ciepło sp. z o.o. zrealizował wielokrotnie zgłaszany przez Odbiorców postulat równego i sprawiedliwego traktowania Klientów niezależnie od miejsca posadowienia jego ogrzewanych obiektów.
 • Dostawca/Sprzedawca – TAURON Ciepło sp. z o.o.
  Odbiorca/Kupujący – klient kupujący od Dostawcy/Kupującego ciepło 
  Obiekt – ogrzewany przez TAURON Ciepło sp. z o.o. budynek Odbiorcy/Kupującego
  Nośnik ciepła – woda sieciowa krążąca w sieci Dostawcy/Sprzedawcy lub instalacji Odbiorcy/Kupującego, za pośrednictwem której odbywa się przesył ciepła
  Źródło ciepła - elektrociepłownia, ciepłownia lub kotłownia produkująca ciepło do sieci ciepłowniczej Dostawcy/Sprzedawcy celem zasilania Obiektów Odbiorcy/Kupującego

Masz pytania?