Klauzula informacyjna dla Klientów zainteresowanych przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej